20/12/2019

Een persoonlijk gesprekje, een aardig kerstpresentje, even een hand in je hand of een arm rond je 
schouders. Het maakt voor wie zich eenzaam voelt een groot verschil. Zeker in de donkere 
decembermaanden. De gezamenlijke Serviceclubs uit Etten-Leur gaven op zaterdag 14 december 
warme aandacht daar waar het bijzonder welkom was. 

Elk jaar slaan serviceclubs uit Etten-Leur de handen ineen voor een gezamenlijk actie. Zo zorgden ze 
vorig jaar voor nieuwe lichtjes in de Moeierboom en rijdt de Plus Bus mede dankzij hun inspanningen 
nog steeds rond in Etten-Leur. Dit jaar besloten Lionsclub Etten-Leur ‘De Vryeheydt Etten’, JCI Etten-
Leur e.o., Ronde Tafel 157, Rotary Etten-Leur e.o., Lionsclub Etten-Leur e.o. en Lions Clubbranch Neo 
Brabant zich in te zetten voor eenzame ouderen. In samenwerking met Avoord, Nationale Vereniging 
De Zonnebloem en Present in Vriendschap werd zaterdag 14 december voor velen een dag met een 
gouden randje. In koppels bezochten leden van de serviceclubs oudere mensen voor wie de dagen 
vaak lang zijn. Het leuke kerstgeschenkje werd door velen dankbaar in ontvangst genomen, maar de 
aandacht en het gesprek was overduidelijk het grootste geschenk. Wilt u volgend jaar ook zo’n mooi 
cadeau rond de kerst? Neem dan gerust contact op met een van de eerder genoemde organisaties.