27/10/2016

ETTEN-LEUR – Lionsclub de Vryeheydt Etten heeft de cheque met de opbrengst van de in juli gehouden autowas actie overhandigd aan Wim van Dalen van de Stichting Natuur- en Milieueducatie (MEC) Etten-Leur. Het bedrag, 1.500 euro, is bestemd voor het Laarzenpad.

Honderden auto’s werden op 9 juli jongstleden handmatig en machinaal gewassen, vooral door de aansprekende verkooptechnieken van de Lions. De cheque met daarop het bedrag van 1.500 euro werd namens de Vryeheydt Etten aangeboden door president Rein Broere.

Kar
Samen met medeoprichter en penningmeester Hans Wierema en Paul Bluemink vormt Wim van Dalen de kopgroep van de Stichting Natuur- en Milieueducatie. Naast de vele activiteiten en projecten heeft de stichting de kar getrokken bij het herstel en het behoud van het Laarzenpad.

Natuurwaarde
Van Dalen: “Wij zijn ontzettend blij dat we samen met allerlei instanties zoals het waterschap, de provincie, Staatbosbeheer, de gemeente Etten-Leur, alle sponsoren en vrijwilligers en landbouwers voor elkaar hebben gekregen om het Laarzenpad te heropenen. Ook mede dankzij deze bijdrage van de Lions kunnen we een authentiek landschap met een hele grote natuurwaarde voor natuurliefhebbers en dieren in stand houden.” BIJDRAGE NICO KORSTEN / internetbode